El Departament de Recerca i Universitats i la seva Direcció General de Recerca visita el CTTC

Ico_CTTC

La Directora del CTTC, Prof. Ana I. Pérez-Neira va presentar la nova organització de les unitats de recerca del centre, així com els nous reptes que afronta el CTTC, destacant el gran valor humà que hem acumulat durant els seus 20 anys d’existència i que ha permès formar i créixer a centenars d’investigadors i enginyers en l’àmbit de les telecomunicacions i geomàtica. L’administradora general, Sra. Mercè Carrasco i la representant dels treballadors Dra. Eulàlia Parés van aportar detalls de la cultura i funcionament diari del CTTC.

La Consellera, Secretaria i Director general van poder constatar la capacitat experimental i desenvolupament tecnològic dels laboratoris punters en comunicacions i xarxes mòbils cel·lulars, xarxes òptiques, comunicacions i dispositius ràdio, navegació, posicionament i teledetecció del CTTC. Durant la visita es van mostrar solucions tecnològiques per a aplicacions específiques com ara un sistema de posicionament autònom per a la monitorització en temps real de les forces de protecció civil (bombers), la capacitat de desplegar nous serveis virtuals en xarxes de comunicació 5G per millorar la resposta dels serveis d’emergència mèdics, disseny de dispositius de comunicació ràdio energèticament sostenibles o disseny de noves modulacions ràdio aplicant algoritmes d’intel·ligència artificial.  

La visita també va permetre constatar l’adaptació i millorar constant d’espais comuns d’un centre de recerca per a les necessitats d’una comunitat diversa i internacional.