Transparency

Ico_CTTC

CTTC is committed to transparency. This section seeks to comply with the requirements of law 19/2014, of 29 December, transparency, public access to information and good governance.  Most of the contents and descriptions are in Catalan.

Transparència organització institucional i estructura administrativa:

Tots els patrons, vocals i membres dels consells suporten al CTTC sense rebre cap compensació o retribució // All Trustees and members of the Boards support CTTC free of charge and without receiving any salary or otherwise compensation

Convocatòries

  • Llistat places
  • Beques FI (personal investigador predoctoral en formació)

                Criteris de priorització 2023

                Informe de priorització 2023

  • Ajuts Joan Oró -Contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI)

                Criteris de priorització 2024

Personal / Polítiques viatge

Transparència en matèria de planificació i programació:

Transparència gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial:

Cap informació rellevant en el període informatiu.

Cap informació rellevant en el període informatiu.

Cap informació rellevant en el període informatiu.

 

Per a més informació podeu enviar un email a info@cttc.es.
For more information please contact us through info@cttc.es.