Call 16-2023-2 Plaça de Personal Tecnòleg en el marc del programa Investigo – Desenvolupador/a Software per Aplicacions de joint Communications and Sensing

 • Full Time
 • 20/09/2023
 • Applications have closed
 • Reference: CALL 16-2023-2

Qui busquem?

La Unitat de Space and Resilient Communications and Systems (SRCOM) està buscant candidats interessats en una posició de personal tecnòleg. Per a més informació sobre la Unitat de SRCOM visiteu https://www.cttc.cat/space-and-resilient-communications-and-networks-srcom/

Resum de les activitats:  les activitats a realitzar per la persona a contractar dintre d’aquesta convocatoria inclouen:

 • Desenvolupar un sistema de Joint Communications and Sensing que integri bandes radio i òptiques. Aquest sistema servirà per millorar els enllaços de sistemes de comunicacions en smart-cities i determinar l’estat de l’enllaç.
 • Desenvolupar algoritmes d’intel·ligència artificial per reconèixer l’estat de l’enllaç
 • Desenvolupar noves tecnologies basades en software defined radio.
 • Desplegar bancs de proves per verificar els desenvolupaments.
 • Participar en la planificació, integració, validació i demostració de la prova de concepte en laboratori i en el teleport del CTTC.

Què oferim?

 • Oferim una plaça temporal per un període de 12 mesos (Resolució 200057TG3 Expedient 2023-2-INV 00057)
 • Salari brut anual d’acord amb la convocatòria Investigo Agaur.
 • Contracte a jornada completa: 7,5 h/dia. Flexibilitat.
 • Categoria professional esperada: Tecnòlegs R1B
 • Participació en projectes de recerca.
 • Formació contínua, accés a les instal·lacions del laboratori, infraestructures d’última generació i espais de treball polivalents, participació en esdeveniments científics i projectes d’R+D, desenvolupament d’habilitats complementàries.
 • Tenim grans avantatges per als empleats:
 • Vacances: 33 dies laborables a l’any
 • Fins a 3 dies de teletreball per setmana (2 fixos + 1 a petició). Es poden estudiar altres peticions per atendre necessitats especials.
 • Horari de treball flexible per a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Retribució flexible amb avantatges fiscals: tiquet restaurant, tiquet llar d’infants, abonament de transport, assegurança mèdica privada per a empleats i familiars.
 • T’oferim desenvolupar la teva carrera professional en un entorn científic d’excel·lència. Pels estudiants que es matriculin al doctorat, paguem la despesa de matrícula. A més, si s’adquireix el títol de doctor, el pla de carrera professional de postdoc del CTTC, tant a nivell horitzontal com vertical, té una atractiva promoció de la trajectòria professional.

Formar part d’un equip consolidat, amb sinergies saludables amb altres equips i disciplines. Formació: l’aprenentatge de les tecnologies òptiques i de ràdio actuals i futures convergeix per a mitjans de transmissió terrestre/satèl·lit en el marc de B5G/6G. En cas que ja estiguis (o pensis estar) matriculat en un màster, redacta un Treball Final de Màster amb tot el teu treball realitzat. Podem assessorar-te i acompanyar-te en aquest procés. Adicionalment és una oportunitat molt valuosa per adquirir experiència i habilitats per saber com es pot utilitzar la intel·ligència artificial per desenvolupar algoritmes per Joint Communication and Sensing.

Requeriments i qualificació

 • Busquem una persona motivada, entusiasta, enèrgica, amb l’objectiu de millorar significativament les seves perspectives professionals tant en el sector públic com en el privat.
 • Requeriments de compliment obligatori de la convocatòria Investigo de l’Agaur a l’inici del contracte:
  • No haver complert els 30 anys.
  • Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’ocupació al SOC prèvia al moment de la contractació (Servei d’Ocupació de Catalunya).
  • No haver tingut relació contractual o participació en projectes de recerca amb el CTTC en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a la data d’inici del contracte.
 • Titulació/habilitats/experiència requerides:
  • Requisit mínim grau universitari, en informàtica, o telecomunicacions, o aeroespacial, o matemàtica, en el moment del tancament de la convocatòria.
  • Coneixement acadèmic de l’anglès.
  • Experiència en llenguatges de programació Python,C/C++,Matlab

Es valorarà:

 • Experiència en entorn de treball GNU Radio
 • Experiència en entorns d’intel.ligència artificial
 • Experiència en entorns Raspberry

Encara que no compliu tots els requisits en el perfil desitjat, us animem a aplicar. Es tindrà en compte com a criteri per seleccionar els investigadors tant el rendiment passat dels candidats com el seu potencial futur.

Com aplicar?

Totes les sol·licituds han d’incloure:

 1. La valoració curricular es realitzarà mitjançant currículum vitae cec per garantir el principi de no discriminació no incloure:
  1. Nom ni cognom, només les sigles del teu nom i del teu cognom,
  2. No afegir adreça, gènere, nacionalitat o DNI
  3. No incorporar fotografia
  4. Utilitzar llenguatge neutre en el cv i en la carta de motivació
  5. Donat que el requisit de la convocatòria es tenir menys de 30 anys, s’haurà d’indicar la data de naixement al cv cec
  6. El certificat del grau universitari obtingut.
  7. Una carta de presentació on consti la motivació del candidat/a.

Els documents de sol·licitud s’han de presentar en format PDF

Els currículums i qualsevol altra informació recollida durant aquest procés es tractarà de manera confidencial.

Qui sóm?

 • El Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) és una institució de recerca del sector públic sense ànim de lucre dedicada a activitats de recerca fonamental i aplicada, centrada principalment en tecnologies relacionades amb les capes físiques, d’enllaç de dades i de xarxa dels sistemes de comunicació i la Geomàtica.
 • El CTTC va rebre el premi “HR Excellence in Research” l’any 2015 de la Comissió Europea i va passar amb èxit la fase de renovació del premi el 2023. Aquest és un reconeixement al compromís de l’Institut per desenvolupar una estratègia de recursos humans per a investigadors (HRS4R), dissenyada per alinear les pràctiques i els procediments amb els principis de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors. L’anàlisi integral de la nostra institució i el pla d’acció HRS4R compleixen tots els requisits de progrés i qualitat de les nostres polítiques de RRHH. El CTTC es promociona com a proveïdor d’un entorn de treball estimulant i favorable per als investigadors.
 • El CTTC està situat al Parc Tecnològic Mediterrani de Castelldefels, un parc científic que acull la Universitat Politècnica de Catalunya, institucions de recerca, empreses innovadores i start-ups. El PMT-UPC es troba a 10 minuts caminant de la platja i del centre de Castelldefels, també a prop de guarderies, escoles públiques i les millors escoles internacionals. S’hi pot arribar amb cotxe, tren (RENFE) i diverses línies d’autobús.
 • Disposem de 2 edificis al campus, amb instal·lacions d’última generació, espais de treball còmodes, sales de reunions i espais polivalents, així com espais socials.
 • L’institut té un entorn multicultural amb més de 130 membres (personal científic, tècnic i administratiu) d’arreu del món.

CTTC ofereix i promou un entorn divers i inclusiu i dóna la benvinguda als sol·licitants independentment de l’edat, la discapacitat, el gènere, l’origen nacional, la raça, la religió o l’orientació sexual.

El CTTC pretén augmentar la presència de les dones en aquells àmbits on estan infra-representades i, per tant, les anima explícitament a presentar-se com a candidates.

També aposta per augmentar el nombre de persones amb discapacitat a la seva plantilla i, per tant, fomenta les seves sol·licituds.