CALL 18-2023-2 Plaça de Personal Tecnòleg en el marc del programa Investigo

 • Full Time
 • 02/08/2023
 • Applications have closed
 • Reference: CALL 18-2023-2

Qui busquem?

La Unitat de Geomàtica està buscant candidats interessats en una posició de personal Tecnòleg (Resolució 200057TG6 Expedient 2023-2-INV 00057).

Oferim una plaça temporal a temps complet per cobrir diferents tasques de desenvolupament de programari relacionades amb la Geodèsia i Navegació (web-based services i desenvolupament d’aplicacions per a PC i mòbil). El treball de desenvolupament estarà supervisat en tot moment per un investigador sènior de la Unitat de Recerca de Geomàtica.

Per a més informació sobre la Unitat de Recerca de Geomàtica visiteu https://www.cttc.cat/geomatics-gm/

Què oferim?

 • Oferim una plaça temporal per un període de 24 mesos.
 • Salari brut anual d’acord amb la convocatòria Investigo.
 • Contracte a jornada completa: 7,5 h/dia. Flexibilitat.
 • Categoria professional esperada: R1C
 • Data d’inici del contracte: 1 d’octubre de 2023
 • Formació contínua, accés a les instal·lacions del laboratori, infraestructures d’última generació i espais de treball polivalents, participació en esdeveniments científics i projectes d’R+D, desenvolupament d’habilitats complementàries.
 • Vacances: 33 dies laborables a l’any
 • Fins a 3 dies de teletreball per setmana (2 fixos + 1 a petició). Es poden estudiar altres peticions per atendre necessitats especials.
 • Horari de treball flexible per a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Retribució flexible amb avantatges fiscals: tiquet restaurant, tiquet llar d’infants, abonament de transport, assegurança mèdica privada per a empleats i familiars.
 • T’oferim desenvolupar-te en un entorn científic d’excel·lència. Pels estudiants que es matriculin al doctorat, paguem la despesa de matrícula. A més, si s’adquireix el títol de doctor, hi ha promoció de la trajectòria professional dintre de la carrera acadèmica de postdoc.

Requeriments i qualificació

 • Busquem una persona motivada, entusiasta, enèrgica, amb l’objectiu de millorar significativament les seves perspectives professionals tant en el sector públic com en el privat.
 • Requeriments de la convocatòria Investigo de l’Agaur a l’inici del contracte:
  • No haver complert els 30 anys.
  • Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’ocupació al SOC prèvia al moment de la contractació (Servei d’Ocupació de Catalunya).
  • No haver tingut relació contractual o participació en projectes de recerca amb el CTTC en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a la data d’inici del contracte.
 • Titulació/habilitats/experiència requerides:
  • Requisit mínim: grau universitari, o titulació equivalent, en telecomunicacions, electrònica o equivalent en el moment del tancament de la convocatòria.
  • Coneixement acadèmic de l’anglès.
  • Experiència en desenvolupament hardware
 • Es valorarà
  • Bona formació en matemàtiques.
  • Coneixement del castellà o català.
 • Important per candidatures Non EU: Degut al calendari del programa Investigo que s’aplica tant per la selecció com per l’inici del contracte, només seran elegibles el candidats que tinguin residència i permís de treball a Espanya.

Com aplicar?

Totes les sol·licituds han d’incloure:

 1. La valoració curricular es realitzarà mitjançant currículum vitae cec per garantir el principi de no discriminació no incloure:
  1. Nom ni cognom, només les sigles del teu nom i del teu cognom,
  2. No afegir adreça, gènere, nacionalitat o DNI
  3. No incorporar fotografia
  4. Utilitzar llenguatge neutre en el cv i en la carta de motivació
  5. Donat que el requisit de la convocatòria es tenir menys de 30 anys, s’haurà d’indicar la data de naixement al cv cec
  6. El certificat del grau obtingut.
  7. Una carta de presentació on consti la motivació del candidat/a.

Els documents de sol·licitud s’han de presentar en format PDF.

Els currículums i qualsevol altra informació recollida durant aquest procés es tractarà de manera confidencial.

Qui sóm?

 • El Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) és una institució de recerca del sector públic sense ànim de lucre dedicada a activitats de recerca fonamental i aplicada, centrada principalment en tecnologies relacionades amb les capes físiques, d’enllaç de dades i de xarxa dels sistemes de comunicació i la Geomàtica.
 • El CTTC va rebre el premi “HR Excellence in Research” l’any 2015 de la Comissió Europea i va passar amb èxit la fase de renovació del premi el 2023. Aquest és un reconeixement al compromís de l’Institut per desenvolupar una estratègia de recursos humans per a investigadors (HRS4R), dissenyada per alinear les pràctiques i els procediments amb els principis de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors. L’anàlisi integral de la nostra institució i el pla d’acció HRS4R compleixen tots els requisits de progrés i qualitat de les nostres polítiques de RRHH. El CTTC es promociona com a proveïdor d’un entorn de treball estimulant i favorable per als investigadors.
 • El CTTC està situat al Parc Tecnològic Mediterrani de Castelldefels, un parc científic que acull la Universitat Politècnica de Catalunya, institucions de recerca, empreses innovadores i start-ups. El PMT-UPC es troba a 10 minuts caminant de la platja i del centre de Castelldefels, també a prop de guarderies, escoles públiques i les millors escoles internacionals. S’hi pot arribar amb cotxe, tren (RENFE) i diverses línies d’autobús.
 • Disposem de 2 edificis al campus, amb instal·lacions d’última generació, espais de treball còmodes, sales de reunions i espais polivalents, així com espais socials.
 • L’institut té un entorn multicultural amb més de 130 membres (personal científic, tècnic i administratiu) d’arreu del món.

CTTC ofereix i promou un entorn divers i inclusiu i dóna la benvinguda als sol·licitants independentment de l’edat, la discapacitat, el gènere, l’origen nacional, la raça, la religió o l’orientació sexual.

El CTTC pretén augmentar la presència de les dones en aquells àmbits on estan infra-representades i, per tant, les anima explícitament a presentar-se com a candidates.

També aposta per augmentar el nombre de persones amb discapacitat a la seva plantilla i, per tant, fomenta les seves sol·licituds.