5GCoding-SRS-II - 5GCoding-SRS-II – Softwared-Defined 5G NR Encoders and Decoders II

Ico_CTTC
Start: 01/10/2020
End: 15/02/2021
Funding: European, Industrial
Status: Completed
Research unit:
Advanced Signal and Information Processing (ASIP)
Acronym: 5GCoding-SRS-II
Code: 2020-09-20071

Aquesta continuació de la col·laboració 5GCoding-SRS entre Software Radio Systems i el CTTC, té com a objectiu el desenvolupament del bloc de codificació/decodificació per codis LDPC de 5G altament optimitzat per ser integrat en aplicacions SDR a temps-real. La col·laboració també inclou el desenvolupament del bloc de rate-matching pels codis Polar i LDPC de 5G.

Jesús Gómez-Vilardebó
PI/Project Leader
David Gregoratti
Researcher
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
No results found