CALL 85-2022-1 – Legal & Procurement Coordinator

 • Full Time
 • 20/12/2022
 • Applications have closed
 • Reference: CALL 85-2022-1

A qui busquem?

Estem buscant un coordinador/a jurídic i de contractació legal que estigui entusiasmat pel repte d’impulsar el canvi i oferir suport proactiu amb perspectiva legal en un entorn de recerca internacional estimulant.

Què oferim:

 • Salari brut anual segons el perfil del candidat
 • Contracte a jornada completa: 7,5 h/dia. Flexibilitat
 • Contracte indefinit
 • Data esperada d’inici: març 2023
 • Es tindrà en compte candidatures excepcionals tot i que no es compleixin tots els requeriments.
 • Tenim grans avantatges per als empleats:

o  33 dies laborables de vacances per any treballat, complementarietat de la baixa per malaltia

o Política interna de teletreball, Pla de formació per desenvolupament professional i personal

o Flexibilitat horària i mesures de conciliació per la vida familiar i laboral

o Beneficis opcionals lliures d’impostos: tiquet restaurant, tiquet llar d’infants, abonament de transport,  assegurança mèdica privada per a empleats i familiars.

Funcions:

– Gestionar tots els tràmits de contractació pública que siguin necessaris per adquirir subministraments i serveis per a l’activitat diària de l’Entitat, assegurant el compliment de tota la normativa de contractació espanyola, especialment la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. En particular:

 • Assessorament, preparació, revisió i seguiment de tota la documentació legal i administrativa dels procediments de licitació, inclosa la redacció de les bases administratives específiques que s’aplicaran a les licitacions i la resta de documentació necessària.
 • Publicació de la documentació a les Plataformes oficials corresponents, tant a nivell nacional com europeu (Perfil de Contractant, Plataforma del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, DOUE).
 • Assessorament i suport jurídic als diferents departaments interns en l’elaboració de la documentació necessària per participar en els procediments de licitació.
 • Coordinació amb la Unitat de Gestió Econòmica (Compres), en relació amb els procediments de licitació.
 • Suport puntual als licitadors.
 • Seguiment i execució del pla anual de procediments de licitació.
 • Control dels aspectes pressupostaris dels procediments de licitació.
 • Arxiu, custòdia i actualització de tota la documentació relacionada amb els procediments de licitació
 • Altres tasques derivades del procés de licitació.

– Seguiment de tots els assumptes legals dins de l’organització, sent el seu principal punt de contacte per a qualsevol consulta, informació, etc.

 • Impulsar i garantir el compliment de les polítiques de la legislació de protecció de dades i en coordinació amb el Delegat de Protecció de Dades de la Institució.
 • Desenvolupar projectes legals quan sigui necessari (eines electròniques, noves polítiques a implantar, actualitzacions legals que puguin afectar a la Institució, etc.).
 • Organització de formacions internes de temes jurídics
 • Desenvolupar polítiques corporatives.
 • Seguiment i ajuda a desenvolupar la correcta implantació de les polítiques i cultura corporativa de Compliance a l’Entitat.
 • Gestionar el portal de Transparència de l’Entitat d’acord amb les disposicions legals
 • Assessorament jurídic i identificació de riscos que puguin afectar a l’organització en el seu dia a dia.
 • Assessorament jurídic i col·laboració amb els Grups de Recerca i Unitats de Suport per revisar, redactar, negociar i/o elaborar documentació tècnica (projectes, convenis, contractes…) etc., inclosa la participació en reunions internacionals de representació de la Institució.
 • Suport jurídic institucional

Qualificacions i Experiència

Titulació requerida:

 • Graduat/da en Dret o equivalent. Amb formació específica en contractació pública especialment la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
 • Màster en Dret

Experiència

Mínim 3 anys treballant amb contractació pública, i un mínim d’1, gestionant contractació pública en qualsevol institució pública de la Generalitat. Experiència prèvia en revisió, negociació i redacció d’acords corporatius. Experiència prèvia en la gestió de temes de protecció de dades amb formació específica per a això, i en matèria de compliment. També es podria acceptar una combinació equivalent d’educació, formació i experiència. A més, es valorarà experiència en una institució de recerca del Sector Públic Català. Experiència en gestió de programari i eines públiques

Requisits

 • Eines TIC i Microsoft Office
 • Excel·lents habilitats interpersonals
 • Capacitat analítica: es capaç de desenvolupar, interpretar i supervisar les dades
 • Proactivitat
 • Organització
 • Capacitat per treballar amb terminis ajustats.

Idiomes: Nivell alt de català nivell C, castellà i nivell mig d’anglès (els certificats d’idiomes s’acreditaran mitjançant fotocopia de les titulacions)

Convocatòria corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2021 (taxa de reposició) publicada al DOGC número 8543 de 15.11.2021

En compliment de la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, s’acorda reservar una plaça en primera ronda per ser coberta entre persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 30%.

Com aplicar

Totes les sol·licituds han d’incloure:

 1. Un currículum complet amb dades de contacte
 2. Acreditació de la formació i dels idiomes

Els currículums i qualsevol altra informació recollida durant aquest procés es tractarà de manera confidencial

CTTC ofereix i promou un entorn divers i inclusiu i dona la benvinguda als sol·licitants independentment de l’edat, la discapacitat, el gènere, la nacionalitat, la raça, la religió o l’orientació sexual.

El CTTC pretén augmentar la presencia de dones en aquelles àrees on no estan prou representades i en conseqüència, les anima explícitament a presentar-se com a candidates. El CTTC també té el compromís d’incrementar el nombre de persones amb discapacitat a la seva plantilla i, per tant, fomenta les seves sol·licituds.