CALL 84-2022-1 – Tècnic/a de desenvolupament de Personal

 • Full Time
 • 20/12/2022
 • Applications have closed
 • Reference: CALL 84-2022-1

A qui busquem?

Al Departament de RRHH del CTTC busquem a un/a professional que li apassioni treballar amb i per les persones  per integrar-se dins de l’equip de treball.

Què oferim:

 • Salari brut anual segons el perfil del candidat
 • Contracte a jornada completa: 7,5 h/dia. Flexibilitat
 • Contracte indefinit
 • Data esperada d’inici: Gener-Febrer 2023
 • Es tindrà en compte candidatures excepcionals tot i que no es compleixin tots els requeriments.
 • Tenim grans avantatges per als empleats:

o  33 dies laborables de vacances per any treballat, complementarietat de la baixa per malaltia

o Política interna de teletreball, Pla de formació per desenvolupament professional i personal

o Flexibilitat horària i mesures de conciliació per la vida familiar i laboral

o Beneficis opcionals lliures d’impostos: tiquet restaurant, tiquet llar d’infants, abonament de transport, assegurança mèdica privada per a empleats i familiars.

Funcions:

 • Donar resposta a les consultes dels investigadors/res i resta d’usuaris.
 • Suport en la elaboració de procediments i altra documentació relativa en l’ àmbit de RRHH.
 • Assegurar la màxima difusió de les calls i proposar noves mesures per la captació i retenció del talent
 • Suport en la recerca i implementació de noves formes de treballar per millorar l’efectivitat en el departament i en la organització
 • Dur a terme la comunicació interna de RRHH amb la organització
 • Gestió del procés de convocatòries de selecció de la organització
 • Dur a terme estudis i anàlisis de les necessitats dels treballadors, envers formació, mesures de conciliació, enquestes de satisfacció, etc…
 • Descripcions dels llocs de treballs, requeriments, competències, etc…
 • Col·laborar en el disseny, la implementació i el seguiment de la formació pels treballadors que permeti desenvolupar el potencial professional i personal de les persones, responsabilitzant-se de l’execució operativa i de la bonificació de Fundae
 • Gestió del personal que realitza les pràctiques en la organització
 • Gestió del procés d’onboarding del personal de l’administració
 • Suport i col·laboració per vetllar pel compliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut, assegurant la realització dels cursos de prevenció de riscos laborals, de la formació en teletreball, etc…
 • Gestió de la plataforma de retribució flexible
 • Gestió i elaboració base de dades i KPI’s relacionats amb RRHH
 • Implantació de noves eines digitals

Qualificacions i Experiència

Titulació requerida: Graduat/da en psicologia, ADE o equivalent (la formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions)

Experiència mínima:

 • 2 anys en equips de desenvolupament de persones/Recursos Humans
 • Coneixement del Sector Públic Català

Requisits:

 • Respecte a la confidencialitat
 • Organització
 • Capacitat analítica: es capaç de desenvolupar, interpretar i supervisar les dades
 • Proactivitat
 • Afavoreix i crea un ambient de treball positiu

Idiomes: Nivell alt de català nivell C, castellà i nivell alt d’anglès (els certificats d’idiomes s’acreditaran mitjançant fotocopia de les titulacions)

A més, es valorarà:

 • Màster en matèria relacionada amb les funcions a realitzar
 • Formació complementària en desenvolupament de persones

Convocatòria corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2021 (taxa de reposició) publicada al DOGC número 8543 de 15.11.2021

En compliment de la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, s’acorda reservar una plaça en primera ronda per ser coberta entre persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 30%.

Com aplicar

Totes les sol·licituds han d’incloure:

 1. Un currículum complet amb dades de contacte
 2. Acreditació de la formació i dels idiomes

Els currículums i qualsevol altra informació recollida durant aquest procés es tractarà de manera confidencial

CTTC ofereix i promou un entorn divers i inclusiu i dona la benvinguda als sol·licitants independentment de l’edat, la discapacitat, el gènere, la nacionalitat, la raça, la religió o l’orientació sexual.

El CTTC pretén augmentar la presencia de dones en aquelles àrees on no estan prou representades i en conseqüència, les anima explícitament a presentar-se com a candidates. El CTTC també té el compromís d’incrementar el nombre de persones amb discapacitat a la seva plantilla i, per tant, fomenta les seves sol·licituds.