CALL 83-2022-1  – Tècnic/a d’administració de Personal

 • Full Time
 • 20/12/2022
 • Applications have closed
 • Reference: CALL 83-2022-1

A qui busquem?

Al Departament de RRHH del CTTC busquem a una persona graduat/da en relacions laborals o equivalent per integrar-se dins de l’equip de treball.

Què oferim:

 • Salari brut anual segons el perfil del candidat
 • Contracte a jornada completa: 7,5 h/dia. Flexibilitat
 • Contracte indefinit
 • Data esperada d’inici: Gener-Febrer 2023
 • Es tindrà en compte candidatures excepcionals tot i que no es compleixin tots els requeriments.
 • Tenim grans avantatges per als empleats:

o  33 dies laborables de vacances per any treballat, complementarietat de la baixa per malaltia

o Política interna de teletreball, Pla de formació per desenvolupament professional i personal

o Flexibilitat horària i mesures de conciliació per la vida familiar i laboral

o Beneficis opcionals lliures d’impostos: tiquet restaurant, tiquet llar d’infants, abonament de transport, assegurança mèdica privada per a empleats i familiars.

Funcions:

 • Gestió administratiu-laboral: Càlcul de nòmines, tramitació Seguros Socials, preparar liquidacions, complimentar les declaracions de IRPF, canvis de jornada, gestió sol·licitud de teletreball
 • Tràmits amb els organismes públics: Altes/baixes de IT, afiliacions a la seguretat social, estadístiques INE, reportings als diferents organismes.
 • Assessorament en matèria de contractació en el sector públic d’acord a la Llei de la ciència, reforma de la llei laboral, EBEP i altra normativa que ens afecti. Redacció de contractes i clàusules addicionals.
 • Donar resposta a les consultes dels investigadors/res i resta d’usuaris.
 • Elaboració de documentació necessària per dur a terme la incorporació de persones no residents: assessorament estrangeria, autorització de residència, pagament de taxes, obtenció TIE, etc…
 • Suport en la elaboració de procediments i altra documentació relativa en l’ àmbit de RRHH.
 • Gestió i elaboració base de dades i KPI’s relacionats amb la gestió laboral.
 • Implantació de noves eines digitals

Qualificacions i Experiència

Titulació requerida: Graduat/da en relacions laborals o equivalent (la formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions)

Experiència mínima:

 • 3 anys en la gestió administratiu- laboral
 • Coneixement del Sector Públic Català

Requisits:

 • Respecte a la confidencialitat
 • Capacitat de planificació i gestió del temps
 • Capacitat analítica: es capaç de desenvolupar, interpretar i supervisar les dades
 • Proactivitat
 • Afavoreix i crea un ambient de treball positiu

Idiomes: Nivell alt de català nivell C, castellà i nivell mig-alt d’anglès (els certificats d’idiomes s’acreditaran mitjançant fotocopia de les titulacions)

A més, es valorarà:

 • Màster en matèria relacionada amb les funcions a realitzar
 • Coneixements SAP Business One

Convocatòria  corresponent a l’oferta pública per a l’exercici 2022 com a la taxa conjuntural de conformitat amb l’Acord de Gov/241/2022 de 22 de novembre per la qual s’autoritza l’increment de la plantilla pressupostària en aplicació de la reforma laboral i per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Aprovada pel Patronat del CTTC en data 16/12/2022.

En compliment de la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, s’acorda reservar una plaça en primera ronda per ser coberta entre persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 30%.

Com aplicar

Totes les sol·licituds han d’incloure:

 1. Un currículum complet amb dades de contacte
 2. Acreditació de la formació i dels idiomes

Els currículums i qualsevol altra informació recollida durant aquest procés es tractarà de manera confidencial

CTTC ofereix i promou un entorn divers i inclusiu i dona la benvinguda als sol·licitants independentment de l’edat, la discapacitat, el gènere, la nacionalitat, la raça, la religió o l’orientació sexual.

El CTTC pretén augmentar la presencia de dones en aquelles àrees on no estan prou representades i en conseqüència, les anima explícitament a presentar-se com a candidates. El CTTC també té el compromís d’incrementar el nombre de persones amb discapacitat a la seva plantilla i, per tant, fomenta les seves sol·licituds.