CALL 25-2023-1  International Project Manager

 • Full Time
 • 06/07/2023
 • 31/03/2024
 • Reference: CALL 25-2023-1

Què estem buscant?

La Unitat de Gestió de Projectes del CTTC busca un candidat a temps complet per ocupar el lloc de International Project manager

Què oferim:

 • Retribucions segons conveni col·lectiu i experiència del candidat.
 • Contracte a jornada completa: 7,5 hores diàries. Flexibilitat
 • Contracte: indefinit
 • Data tancament de la convocatòria: En el moment de trobar la persona adequada
 • Es consideraran candidatures excepcionals encara que no es compleixin tots els requisits.
 • Tenim grans avantatges per als empleats:

o 33 dies laborables de vacances per any laboral, complement de baixa per malaltia

o política interna de teletreball, pla de formació per al desenvolupament professional i personal

o Mesures de flexibilitat horària i conciliació de la vida familiar i laboral

o Beneficis opcionals lliures d’impostos: tiquet de restaurant, tiquet de casa infantil, tiquet de transport, assegurança mèdica privada per a empleats i familiars.

Principals tasques i responsabilitats (ampliades però no limitades):

 • Elaborar documents administratius i financers per a informes, justificacions de projectes i auditories.
 • Assessorament i suport als investigadors en l’elaboració de propostes de projectes i cerca de noves convocatòries.
 • Enllaçar amb agències de finançament, punts de contacte nacionals, coordinadors i altres actors.
 • Qualsevol altra funció relacionada amb el lloc de treball que se sol·liciti per contribuir al funcionament general de la Unitat de Gestió de Projectes.
 • Contribuir i fer el seguiment dels processos derivats del segell de qualitat en R+D AENOR UNE 166002:2014.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Requisits de les persones aspirants

Titulació requerida: Titulació universitària (preferiblement s’ha d’acreditar en Enginyeria, Economia o Direcció i Administració d’Empreses).

Coneixement de la llengua catalana*: Coneixements de llengua catalana que permetin comprendre’l i entendre’l  (acreditar documentalment mitjançant prova de nivell)

Coneixement de la llengua anglesa: Com a mínim tenir els coneixements de llengua anglesa del nivell B2 o equivalent (acreditar documentalment)

Experiència mínima: Experiència prèvia en gestió de recerca

Mèrits

Formació en matèria relacionada amb les funcions a realitzar

 • Màster 10 punts: s’ha d’indicar el número de crèdits o d’ hores lectives
 • Postgrau 8 punts: s’ha d’indicar el número de crèdits o d’ hores lectives
 • Formació complementària en gestió de projectes de recerca 6 punts: s’ha d’indicar el número de crèdits o d’ hores lectives.

En cas de disposar de diversos certificats, es valorarà únicament el de nivell més alt

Mèrits dels idiomes

Es valorarà el coneixement de l’idioma anglès per sobre del nivell B2

Nivell Puntuació per mèrits
C1 6
C2 10

 Mèrits de la experiència professional

 • Experiència en gestió de projectes en centres Cerca o en gestió de projectes UE (H2020, HEU, ESA) i Projectes d’esquemes nacionals (PID, UNICO, FPI) : 10 punts
 • Experiència en gestió de projectes en entitats de recerca: 8 punts
 • Experiència en gestió de projectes en altres àmbits: 5 punts
 • Coneixements de SAP Business One: 5 punts
 • Experiència amb el programari Permat: 5 punts

Competències

 • Respecte a la confidencialitat
 • Capacitat per treballar sota terminis i gestionar diferents càrregues de treball amb alta responsabilitat i independència
 • Capacitat analítica: es capaç de desenvolupar, interpretar i supervisar les dades
 • Proactivitat
 • Afavoreix i crea un ambient de treball positiu
 • Excel·lents habilitats organitzatives, excel·lent atenció als detalls i capacitat de planificació i organització del treball.
 • Capacitat per treballar amb diferents aplicacions de programari.
 • Bons coneixements del paquet Microsoft Office.

PROCÈS DE SELECCIÓ

 • Filtre curricular ( la convocatòria romandràs oberta fins trobar a la persona adequada)
 • Passaran a la fase d’entrevista aquelles persones que havent complert els requisits de les bases de la convocatòria acreditin experiència en les funcions de la plaça a ocupar, bona puntuació en formació complementària i idiomes
 • Es realitzarà entrevista per competències i test de personalitat que s’avaluarà com APTE/NO APTE

Com aplicar

Totes les sol·licituds han d’incloure:

 1. Un currículum complet amb dades de contacte
 2. Acreditació de la formació, i dels idiomes

Els currículums i qualsevol altra informació recollida durant aquest procés es tractarà de manera confidencial. CTTC ofereix i promou un entorn divers i inclusiu i dóna la benvinguda als sol·licitants independentment de l’edat, la discapacitat, el gènere, la nacionalitat, la raça, la religió o l’orientació sexual.

El CTTC pretén augmentar la presència de les dones en aquells àmbits on no estan prou representades i, en

conseqüència, les anima explícitament a presentar-se com a candidates. El CTTC també es compromet a augmentar el nombre de persones amb discapacitat a la seva plantilla i, per tant, fomenta les seves sol·licituds.

*En  l’exercici del règim d’autonomia de gestió en matèria de selecció, a totes les convocatòries de personal de gestió del CTTC caldrà acreditar un coneixement mínim de la llengua catalana i castellana d’acord amb les categories equivalents per a l’administració de la Generalitat de Catalunya , a excepció del personal que presti servei al departament de Projectes que amb motiu de garantir una prestació de qualitat per a la gestió de les convocatòries competitives internacionals, s’exigirà un nivell bàsic de català quant a comprensió oral i escrita.

pdf files
pdf files
pdf files

Information on Data Protection of CTTC

Purposes: To have your curriculum so as to take part in our worker selection processes.

Rights:You may withdraw your consent at any time and access, rectify your data and exercise other right at dpo@cttc.cat

Additional information: You can further Information in our Privacy Policy