CALL 13-2024-1 – Aux. administratiu/va per l’àrea de secretaria del CTTC

 • Full Time
 • 18/06/2024
 • Applications have closed
 • Reference: CALL 13-2024-1

A qui busquem?

Busquem un Aux. administratiu/va per l’àrea de secretaria del CTTC

Què oferim:

 • Salari brut anual segons el perfil del candidat d’acord amb les taules salarials del CTTC
 • Contracte a jornada completa: 7,5 h/dia. Flexibilitat
 • Contracte temporal per substitució de vacances
 • Data tancament de la convocatòria: En el moment de trobar la persona adequada
 • Tenim grans avantatges per als empleats:

o  33 dies laborables de vacances per any treballat

o Política interna de teletreball, pla de formació per desenvolupament professional i personal

o Flexibilitat horària i mesures de conciliació per la vida familiar i laboral

o Beneficis opcionals lliures d’impostos: tiquet restaurant, tiquet llar d’infants, abonament de transport, assegurança mèdica privada per a empleats i familiars.

Funcions:

 • Suport en la gestió dels viatges pels investigadors, reserva i preparació de sales al CTTC
 • Suport en la gestió d’events
 • Suport i gestió de les compres autoritzades per direcció
 • Gestió i registre de les dades

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Requisits de les persones aspirants

Titulació requerida: titulació de Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i finances o similar.

Coneixement de la llengua catalana: Certificar els coneixements de llengua catalana del nivell C1 o equivalent (acreditar documentalment) i castellà

Coneixement de la llengua anglesa: Com a mínim tenir els coneixements de llengua anglesa del nivell B1 o equivalent (acreditar documentalment)

Experiència mínima: 1 any d’experiència en departament d’àrea econòmica

Coneixements Microsoft Office: tenir experiència en l’ús de les aplicacions del paquet office.

Mèrits

Formació en matèria relacionada amb les funcions a realitzar

 • Titulació acadèmica relacionada amb el lloc de treball : 10 punts
 • Formació complementaria amb el lloc de treball: 8 punts
 • Acreditació d’un nivell d’anglès més elevat

En cas de disposar de diversos certificats, es valorarà únicament el de nivell més alt

Mèrits dels idiomes

Es valorarà el coneixement de l’idioma anglès per sobre del nivell B1

Nivell Puntuació per mèrits
B2 6
C1 10

Competències

 • Habilitats interpersonals i comunicatives
 • Organització
 • Capacitat analítica: es capaç de desenvolupar, interpretar i supervisar les dades
 • Habilitats interpersonals i comunicatives
 • Actitud proactiva, flexible i resolutiva
 • Capacitat de planificació, organització i treball en equip

PROCÈS DE SELECCIÓ

 • Filtre curricular
 • Passaran a la fase d’entrevista aquelles persones que havent complert els requisits de les bases de la convocatòria acreditin experiència en les funcions de la plaça a ocupar i bona puntuació en mèrits
 • La puntuació de mèrits serà d’acord a la documentació acreditada
 • Les competències es valoraran en l’entrevista

Com aplicar

Totes les sol·licituds han d’incloure:

 1. Un currículum complet amb dades de contacte
 2. Acreditació de la formació i dels idiomes

Els currículums i qualsevol altra informació recollida durant aquest procés es tractarà de manera confidencial

CTTC ofereix i promou un entorn divers i inclusiu i dona la benvinguda als sol·licitants independentment de l’edat, la discapacitat, el gènere, la nacionalitat, la raça, la religió o l’orientació sexual.

El CTTC pretén augmentar la presencia de dones en aquelles àrees on no estan prou representades i en conseqüència, les anima explícitament a presentar-se com a candidates. El CTTC també té el compromís d’incrementar el nombre de persones amb discapacitat a la seva plantilla i, per tant, fomenta les seves sol·licituds.