CALL 15-2023-2 Plaça de Personal Tecnòleg en el marc del programa Investigo – Desenvolupador/a de HW Reconfigurable

 • Full Time
 • 18/09/2023
 • 18/10/2023
 • Reference: CALL 15-2023-2

Qui busquem?

La Unitat de de Serveis i Xarxes Òptiques i de Paquets (PONS) està buscant candidats interessats en una posició de personal tecnòleg Desenvolupador/a de HW Reconfigurable (codi de plaça 200057TG2, expedient 2023 INV-2 00057).

Resum de les activitats: Desenvoluparà tasques fonamentalment a la sala de subsistemes de transmissió per fibra òptica, del laboratori de PONS, dins la qual està desplegada la plataforma experimental EOS. Aquesta plataforma s’utilitza per al desenvolupament i la validació de solucions de connectivitat òptica. Actualment s’adopta un processat offline per a la implementació dels esquemes dels elements de la plataforma. A més de la generació de modulacions digitals, el processat offline inclou diferents mòduls DSP.

Per a més informació sobre la Unitat de PONS visiteu https://www.cttc.cat/packet-optical-networks-and-services-pons/.

Oferim una plaça temporal a temps complet per cobrir diferents tasques, donant suport als investigadors de PONS per començar a abordar les activitats de desenvolupament i migració de mòduls de processament digital del senyal (DSP) en off-line, cap a processament en temps real. Concretament, donarà suport en:

 • Estudi de mercat i adquisició de les targetes FPGA i dels components necessaris.
 • Programació, simulació i síntesi sobre maquinari reconfigurable (FPGA).
 • Connexió de les targetes amb els ports RF de capçals optoelectrònics.
 • Treball amb diferents interfícies de comunicacions (p.ex., RS232, I2C, SPI).
 • Disseny de proves de test.
 • Validació i verificació dels subsistemes desenvolupats.

Què oferim?

 • Oferim una plaça temporal per un període de 18 mesos.
 • Salari brut anual d’acord amb la convocatòria Investigo.
 • Contracte a jornada completa: 7,5 h/dia. Flexibilitat.
 • Categoria professional esperada: R1
 • Data d’inici del contracte: novembre de 2023
 • Formació contínua, accés a les instal·lacions del laboratori, infraestructures d’última generació i espais de treball polivalents, participació en esdeveniments científics i projectes d’R+D, desenvolupament d’habilitats complementàries.
 • Tenim grans avantatges per als empleats:
 • Vacances: 33 dies laborables a l’any
 • Fins a 3 dies de teletreball per setmana (2 fixos + 1 a petició). Es poden estudiar altres peticions per atendre necessitats especials.
 • Horari de treball flexible per a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Retribució flexible amb avantatges fiscals: tiquet restaurant, tiquet llar d’infants, abonament de transport, assegurança mèdica privada per a empleats i familiars.
 • T’oferim desenvolupar-te en un entorn científic d’excel·lència. Pels estudiants que es matriculin al doctorat, paguem la despesa de matrícula. A més, si s’adquireix el títol de doctor, hi ha promoció de la trajectòria professional dintre de la carrera acadèmica de postdoc.

Requeriments i qualificació

 • Busquem una persona motivada, entusiasta, enèrgica, amb l’objectiu de millorar significativament les seves perspectives professionals tant en el sector públic com en el privat.
 • Requeriments de la convocatòria Investigo de l’Agaur a l’inici del contracte:
  • No haver complert els 30 anys.
  • Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’ocupació al SOC prèvia al moment de la contractació (Servei d’Ocupació de Catalunya).
  • No haver tingut relació contractual o participació en projectes de recerca amb el CTTC en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a la data d’inici del contracte.
 • Titulació/habilitats/experiència requerides:
  • Requisit mínim: grau universitari, o titulació equivalent, en informàtica, telecomunicacions, electrònica, geomàtica, matemàtica, o equivalent en el moment del tancament de la convocatòria.
  • Coneixement acadèmic de l’anglès.
 • Es valorarà
  • Màster
  • Experiència prèvia en programació en Python.
  • Experiència prèvia en programació en llenguatges de descripció de maquinari, i en eines de síntesis sobre FPGAs de diferents fabricants (p.ex., Xilinx, Altera).
 • Important per candidatures Non EU: Degut al calendari del programa Investigo que s’aplica tant per la selecció com per l’inici del contracte, només seran elegibles el candidats que tinguin residència i permís de treball a Espanya.

Com aplicar?

Totes les sol·licituds han d’incloure:

 1. La valoració curricular es realitzarà mitjançant currículum vitae cec per garantir el principi de no discriminació no incloure:
  1. Nom ni cognom, només les sigles del teu nom i del teu cognom,
  2. No afegir adreça, gènere, nacionalitat o DNI
  3. No incorporar fotografia
  4. Utilitzar llenguatge neutre en el cv i en la carta de motivació
  5. Donat que el requisit de la convocatòria es tenir menys de 30 anys, s’haurà d’indicar la data de naixement al cv cec
  6. El certificat del grau obtingut.
  7. Una carta de presentació on consti la motivació del candidat/a.

Els documents de sol·licitud s’han de presentar en format PDF

Els currículums i qualsevol altra informació recollida durant aquest procés es tractarà de manera confidencial.

Qui sóm?

 • El Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) és una institució de recerca del sector públic sense ànim de lucre dedicada a activitats de recerca fonamental i aplicada, centrada principalment en tecnologies relacionades amb les capes físiques, d’enllaç de dades i de xarxa dels sistemes de comunicació i la Geomàtica.
 • El CTTC va rebre el premi “HR Excellence in Research” l’any 2015 de la Comissió Europea i va passar amb èxit la fase de renovació del premi el 2023. Aquest és un reconeixement al compromís de l’Institut per desenvolupar una estratègia de recursos humans per a investigadors (HRS4R), dissenyada per alinear les pràctiques i els procediments amb els principis de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors. L’anàlisi integral de la nostra institució i el pla d’acció HRS4R compleixen tots els requisits de progrés i qualitat de les nostres polítiques de RRHH. El CTTC es promociona com a proveïdor d’un entorn de treball estimulant i favorable per als investigadors.
 • El CTTC està situat al Parc Tecnològic Mediterrani de Castelldefels, un parc científic que acull la Universitat Politècnica de Catalunya, institucions de recerca, empreses innovadores i start-ups. El PMT-UPC es troba a 10 minuts caminant de la platja i del centre de Castelldefels, també a prop de guarderies, escoles públiques i les millors escoles internacionals. S’hi pot arribar amb cotxe, tren (RENFE) i diverses línies d’autobús.
 • Disposem de 2 edificis al campus, amb instal·lacions d’última generació, espais de treball còmodes, sales de reunions i espais polivalents, així com espais socials.
 • L’institut té un entorn multicultural amb més de 130 membres (personal científic, tècnic i administratiu) d’arreu del món.

CTTC ofereix i promou un entorn divers i inclusiu i dóna la benvinguda als sol·licitants independentment de l’edat, la discapacitat, el gènere, l’origen nacional, la raça, la religió o l’orientació sexual.

El CTTC pretén augmentar la presència de les dones en aquells àmbits on estan infra-representades i, per tant, les anima explícitament a presentar-se com a candidates.

També aposta per augmentar el nombre de persones amb discapacitat a la seva plantilla i, per tant, fomenta les seves sol·licituds.

pdf files
pdf files
pdf files

Information on Data Protection of CTTC

Purposes: To have your curriculum so as to take part in our worker selection processes.

Rights:You may withdraw your consent at any time and access, rectify your data and exercise other right at dpo@cttc.cat

Additional information: You can further Information in our Privacy Policy